Album1

* *   Mijn   Poesie -Album   * *     ( Album-1)


Voor Maatje,

Wanneer deze Album.
Naar uw genoegen is,
Ontvang hem dan van mij
Tot een gedachtenis.

Van Opoe,
8 september 1952


Dit boek behoort aan mij
Zolang ik hoop te leven
Maatje Johanna is mijn naam
Al door den doop gegeven
van der Leek is mij
van mijn vaderlijke stam
Vlissingen is de plaats
waar ik ter wereld kwam.

Koudekerke 27 - 10 - '52


Voor mijn dochtertje,

Laat de kind'ren tot mij komen.
Dat was Jezus vriendelijk woord.
Maatje , ga dan zonder schromen.
Als gij Zijne roepstem hoort.
Zalig gij die vroeg Hem dient.
Jezus is de kindervriend.
Uw Vader,
5 januari 1953Aan mijn Dochtertje

Zoekt vrienden waar ge wilt
Maar onder al die vrienden
Zult gij er nergens een
Als uwen Heiland vinden
Uw Moeder,
23 november 1952

Kleine liefdedaden,
Woordjes,teer en zacht,
Hebben vaak in 't kleinste huis,
't Grootst geluk gebracht.
Je zusje Joke
25 januari 1953Wees steeds een Zonnestraaltje.
Voor ieder die g'ontmoet.
Dan geeft ge licht en warmte.
En hebt het zelf ook goed.
Je broertje Sander,
25 januari 1953

O, wij kind'ren,wij leven,
Als de vogeltjes blij,
Want de Heere daarboven,
Zorgt voor u en voor mij
Je broertje Geert,
25 januari 1953


Een goed en ouderlievend kind
Waakt dat men nooit zijn kleren vindt
Op stoel en tafel zwerven
Men legt die ordelijk in de kast
En denkt,wie op zijn goed niet past
zal nooit iets meer verwerven.
Ter herinnering aan Tante Riek,
25 januari 1953


"Durven" is een heerlijk woord
Als je durft zoals het hoort
Weet je wat je durven moet?
Al wat flink is waar en goed!
maar als iemand je iets vraagt,
dat de naam van laagheid draagt,
Zeg dan,wat er ook geschiedt,
Flink en vrij : "Dat durf ik niet!"
Van Juf,
21 februari 1953


De roos kan verdorren
De tijd kan vergaan
Maar vriendschap des harten
Blijft eeuwig bestaan!
Van je schoolvriendin Betsie,
26 februari 1953
Ik lag in mijn tuintje en sliep
Toen kwam er een engel die riep
Sientje, zou U eens ontwaken
Om voor Maatje een versje te maken!
Van je schoolvriendin Sientje,
2 maart 1953


Ik ken een heel mooi bloempje
t'Welk ik U noemen zal
Ik vond het in de duinen
Ik vond het overal
Het stond daar zoo verscholen
Verscholen achter 't riet
t'Was of het U toe wou roepen
Vergeet Vergeet mij niet!
Van je schoolvriendin Janny,
2 maart 1953Maatje is mijn buurvriendin
En woont het Molenwegje in
Zij vroeg mij: buurtje zou U toch
Een versje willen maken nog
Ik heb gezegt toen : ja , en toch
Wist ik terecht wat ik moest doen
Zoo heb ik aan haar wens voldaan
En ziet mijn naam hier onder staan.
Van je buurmeisje Ineke,
22 maart 1953


Heb steeds voor ieder om je heen
Een vriendlijk woordje klaar
Wees Moeders hulp en Vaders troost
Wees altijd rein en waar
Dan hoort men vaak ,die Maatje
Dat is een beste meid
En zegt, gelukkig is dat kind
Waar dat van word gezeit!
Je Oom Jan en Tante Liesbeth,
2 juli 1953


O, hoe gelukkig zijt gij toch
Uw beide ouders leven nog
Maar als ge voor de helft eens wist
Wat toch een arm weesje mist
Misschien dat ge nog eens droevig word
En op dit blaadje tranen stort
het ene wat ik wens en bid
Is dat ge Uw ouders lang bezit
Uw buurmeisje Marie,
augustus 1953


album 2     album 3      album 4      album 5

copyright by Mattie