album2

* *   Mijn   Poesie -Album   * *     ( Album-2)


Maatje , Maatje , wat heb ik een pret
Terwijl ik een versje in uw album zet
De woorden gelezen
Het versje geleend
Maar toch is alles van harte gemeend
Je vriendinnetje Mientje,
augustus 1953


Er is een vriend van kind'ren
Ver boven zon en maan
Een vriend die nooit verandert
Wiens trouw niet zal vergaan
Die vriend blijft steeds dezelfde
In liefde en gena
Hij zegent gaarne kind'ren,
En slaat hen vriend'lijk ga,
Juffrouw Boon,
oktober 1953


Op den weg door 't aardsche leven
Treft men dikwijls tegenspoed
Op den weg door 's werelds dreven
Groeien doornen voor d'en voet
t' Gaat niet altijd voor den wind,
Houd dit steeds in 't oog mijn kind!
Tante Nee,
oktober 1953


Wil steeds Uw ouders eeren
Wil naarstig zijn in't leeren
Bij elke goed onderricht
Dan zult gij ondervinden
't Ga voor of tegen winden
't Genot van zulk een plicht!
Je nicht Sientje,
oktober 1953


Tusschen beuken tusschen linden
Zult gij steeds een bloempje vinden
Dat U toe roept in 't verdriet
Maatje lief vergeet Zus niet!
Je nicht Zus,
oktober 1953
Laat Hem besturen, waken
t'Is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
Dat g' U verwond'ren moet!
Meester Nobel,
14 mei 1954


Zoek Jezus veel
Zoek Jezus vroeg
Die Jezus heeft
Die heeft genoeg.
Buure Maas,
mei 1954


Wees rein als de bloemen der Lente
Maar schoon als het beeld Uwer Jeugd
Maar de Kroon , die een meisje moet sieren
Is , Zachtheid , eenvoud en deugd!
Tante Lena,
15 oktober 1954


Als je ied're nieuwe dag
Aanvangt met een gulle lach
Als je met een blij gezicht
Aan je werk denkt en je plicht
Als je zonder veel gepraat
And'ren helpt met woord en daad
Als je steeds naar beter streeft
Heb je niet voor niets geleefd
Je nicht Janny,
15 oktober 1954


t'Geen ik je toewens op dit blad
Is 't randschrift dat een munt omvat
En immer blijve 't ,zo als nu:
** God zij met U **
Meester Klaasse,
18 november 1954Een aardig klokje tikt er
In 't hart van groot en klein
Het laat zich altijd horen
Wees goed , wees braaf , wees rein
Zo blijft het altijd spreken
Maar gaat die klok van slag
De vreugde en de vrede
Die onschuld schenkt,
verminderd bij de dag!
Je nichtje Jannie,
20 februari 1955


Laat de kinderen tot mij komen
Dat was Jezus vriendelijk woord
Maatje, gaat dan zonder schromen
Als gij zijne roepstem hoort,
Zalig Gij die vroeg hem dient
Jezus is een kindervriend.
Je nichtje Corrie,
27 februari 1955


Daar is een dierbaar plekje op aard
Vergeten op de wereldkaart
Een stipje in 't ruim der wereldzee
Vertrouwd in 't woest gebruis
Een goede haven,een veilig rèè :
Het Ouderlijk tehuis!
Je nichtje Lenie,
27 februari 1955

album 1     album 3      album 4      album 5

copyright by Mattie