Album - 6

* *   Gebed   voor    mijn   kinderen  * *IK LEG DE NAMEN VAN MIJN
KINDEREN IN UW HANDEN,
GRAVEER GIJ ZE DAARIN MET
ONUITWISBAAR SCHRIFT,
DAT NIETS OF NIEMAND ZE MEER
OOIT DAARUIT KAN BRANDEN,
OOK NIET ALS SATAN ZE STRAKS
ALS DE TARWE ZIFT,

HOUD GIJ MIJN KINDEREN VAST,
ALS IK ZE LOS MOET LATEN
EN LAAT ALTIJD UW KRACHT
BOVEN HUN ZWAKHEID STAAN.
GIJ WEET HOE MATELOOS DE
WERELD HEN ZAL HATEN
ALS ZIJ NIET IN HET SCHEMA VAN
DE WERELD ZULLEN GAAN.

IK VRAAG U NIET MIJN KINDEREN
ELK VERDRIET TE SPAREN
MAAR WEES GIJ WEL HUN TROOST,
ALS ZE EENZAAM ZIJN EN BANG
WIL OM UWS NAAMS WIL HEN IN
UW VERBOND BEWAREN,
EN LAAT ZE NOOIT VAN U VERVREEMDEN,
NOOIT, HUN LEVEN LANG!

IK LEG DE NAMEN VAN MIJN
KINDEREN IN UW HANDEN.

AMEN.


* *   Gebed voor het eten * *ONZE VADER
DIE IN DE HEMELEN ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDDE
GELIJK IN DE HEMEL ALSO OOK OP DEEZ AARD
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN
LEIDT ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DEN BOZE
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
TOT IN EEUWIGHEID

AMEN
* *   Gebed   na het eten* *


MENSENLIEVEND GOD
UW NAAM ZIJ GELOOFT EN GEDANKT
DAT GIJ ONS WEDEROM MET DEZE LIEFDE GAVEN HEBT GEVOED
VOED OOK ONZE ZIELEN EENS
MET HET BROOD DES LEVENS
EN VERSTERK ONZE HARTEN DOOR UW GENADE
OMDAT WE DEZE KRACHTEN MOGEN BESTEDEN
TOT UW DIENST
EN TOT EER VAN UW GROTE NAAM MOGEN LEVEN

AMEN

album 1     album 2     album 3      album 4      album 5

copyright by Mattie